Kiểm tra tài khoản

Để kích hoạt tài khoản giao dịch trong công ty, khách hàng phải nộp những giấy tờ chứng minh danh tính và địa chỉ nơi cư trú của mình. Những giấy tờ này nên được tải lên Văn phòng cá nhân của mình hoặc gửi đến e-mail [email protected]. Photos or scans are taken for consideration in high resolution only

1. Chứng minh danh tính có thể bằng:

  • Hộ chiếu quốc gia hợp lệ (cần phải cung cấp trang có ảnh và trang dữ liệu) hoặc thẻ căn cước, chứng minh thư, thẻ ID (cần phải cung cấp mặt trước và mặt sau).
  • Thẻ cư trú hoặc thẻ đăng ký người nước ngoài (cần phải cung cấp mặt trước và mặt sau).
  • Giấy phép lái xe, bằng lái xe hợp lệ (cần phải cung cấp mặt trước và mặt sau).

2. Xác nhận địa chỉ cư trú có thể bằng:

  • Hóa đơn các dịch vụ tiện ích (điện, điện thoại, gas, v.v.) cho giai đoạn 6 tháng gần nhất.
  • Bảng sao kê ngân hàng hoặc bất kỳ tài liệu nào khác có địa chỉ trong 6 tháng qua.

Nếu khoản tiền nạp được thực hiện thông qua chuyển khoản ngân hàng, xin vui lòng gửi cho chúng tôi một bản sao của SWIFT chuyển tiền thông qua email: [email protected] (xin đừng tải lên bản gốc của SWIFT-chuyển tiền).

Việc xác minh tài liệu được thực hiện trong vòng 24 giờ. Sau đó, tài khoản giao dịch của bạn sẽ được kích hoạt.