Năng lượng tài nguyên

Dầu và khí đốt ngày hôm nay không chỉ là nguồn năng lượng chính mà còn là loại tài sản đầu cơ khá phổ biến. Thị trường năng lượng được đặc trưng bởi tính biến động và thanh khoản cao, tạo ra những cơ hội tốt cho sự thu nhập. Ví dụ, dao động trung bình hàng ngày của giá dầu cao gấp 2-4 lần so với mức thay đổi hàng ngày trung bình so với mức báo giá của các cặp tiền tệ chính.

Hydrocacbon cực kỳ nhạy cảm với các sự kiện chính trị và thiên tai. Điều này cho phép dự đoán khá chính xác sự chuyển động của chúng trong tương lai tới đây.

Thị trường năng lượng còn có thêm một số đặc biệt:

  • hydrocacbon là nguồn năng lượng không tái tạo, do đó trong triển vọng dài hạn, chúng có xu hướng tăng lên vô điều kiện;
  • năng lượng tài nguyên có thể được giao dịch bằng cách sử dụng các hợp đồng thanh toán tương lai và những hợp đồng giao ngay;
  • dầu và khí đốt chỉ được giao dịch trên các sàn giao dịch hàng hóa nguyên liệu mà chỉ hoạt động theo một lịch trình cụ thể.

Những khách hàng của chúng tôi vào bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng dịch vụ “đòn bẩy tín dụng” với số tiền lên đến 1:100, cũng như sự trợ giúp của các nhà phân tích chuyên nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp quyền truy cập miễn phí vào tài khoản demo nếu Bạn chưa có kinh nghiệm về giao dịch với tài nguyên năng lượng. Giao dịch trên tài khoản demo hoàn toàn phù hợp với những giao dịch thực, nhưng trong trường hợp này Bạn không mạo hiểm tiền bạc vốn liếng của bạn - tất cả giao dịch đều bằng tiền ảo.

Hãy bắt đầu kiếm tiền trên thị trường năng lượng với một Go Capital FX. Chúng tôi sẽ cung cấp cho Bạn tất cả các điều kiện cần thiết để giao dịch thành công.

 

Bắt đầu giao dịch