Các chỉ số

Chỉ số chứng khoán là những chỉ số của thị trường chứng khoán mà phản ánh động thái các chứng khoán của một nhóm công ty cụ thể. Các chỉ số chứng khoán nổi tiếng nhất bao gồm: Dow Jones Industrial, Standard & Poor's 500, Nasdaq Composite, NIKKEI, DAX 30.

Bản thân chúng không phải là tài sản tài chính, nhưng các chỉ số có thể được giao dịch bằng hợp đồng tương lai. Những công cụ này cho phép kiếm được lãi cả trong sự tăng trưởng và sự đi xuống của các chỉ số chứng khoán. Một nhà giao dịch đặt cọc vào sự thay đổi trong chỉ số của tài sản cơ bản (chỉ số) theo hướng giảm hoặc tăng và, nếu dự báo của nhà giao dịch là đúng, nhà giao dịch sẽ nhận được lợi nhuận.

Chỉ số tương lai và chỉ là các công cụ tài chính phái sinh và có chung nhiều đặc điểm. 

Với Go Capital FX, Bạn có thể giao dịch cả giao dịch tương lai trên chỉ số. Chúng tôi cung cấp một trong những điều kiện thị trường tốt nhất, cụ thể là:

  • đòn bẩy tín dụng lên tới 1:100;
  • khả năng di chuyển vị thế;
  • truy cập vào một nền tảng giao dịch đa chức năng;
  • không có giới hạn;
  • spread thấp;
  • bộ phận hỗ trợ 24/5;
  • không có phí bổ sung và các loại thu.

Nếu Bạn chưa có kinh nghiệm với các công cụ tài chính tương tự, chúng tôi khuyên Bạn nên mở một tài khoản demo. Đây là một tài khoản đào tạo mà Bạn có thể đạt được các kỹ năng giao dịch cần thiết và theo dõi những động thái của các tài sản quan tâm.

Bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ trợ giúp của các nhà phân tích của chúng tôi, những người sẽ giúp phân tích tình hình trên thị trường chứng khoán và cho biết thời điểm tốt nhất để mua hoặc bán. Hãy bắt đầu kiếm tiền trên các chỉ số chứng khoán ngay bây giờ với công ty Go Capital FX.

 

Bắt đầu giao dịch