Tài khoản Hồi giáo

Tài khoản Hồi giáo (hoặc swap-free) là một loại tài khoản được thiết kế đặc biệt để đáp ứng những nhu cầu của các nhà giao dịch tin theo tín ngưỡng tôn giáo Hồi giáo.

Theo như những yêu cầu của Shari'ah, Islam cấm các hoạt động kinh doanh và thương mại, trong đó một trong các bên kiếm được tiền lãi từ phía bên kia. Do đó, người Hồi giáo, vì lý do tôn giáo, không sử dụng tài khoản thông thường, nhưng mở một tài khoản không trao đổi tương tự về chức năng và đặc điểm.

Như chúng tôi đã nói ở trên, tài khoản không hoán đổi không khác với tài khoản thông thường thực tiễn. Tất cả các tính năng của tài khoản này giống hệt như tài khoản thực tiễn. Điều quan trọng nhất là do khả năng hoán đổi swap-free, khách hàng có thể giữ vị trí giao dịch của mình bất cứ khi nào cần, mà không phải trả bất kỳ khoản phí bổ sung nào (cùng với sử dụng điều kiện giao dịch hiện tại). Do đó, vào lúc nửa đêm, giao dịch được chuyển sang ngày hôm sau, nhưng không có khoản phí bổ sung nào sẽ được tính cho người sử dụng. Kết quả của giao dịch như vậy chỉ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi có thể xảy ra trong tỷ giá hối đoái.

Mở tài khoản không trao đổi tại Go Capital FX thật là dễ dàng! Để thực hiện việc này, chỉ cần mở một tài khoản thông thường, sau đó liên hệ với bộ phận hỗ trợ với yêu cầu nhận tài khoản không hoán đổi. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp Bạn trong thời gian ngắn nhất.

 

Mở tài khoản