Rút tiền

* Go Capital FX không tính bất kỳ khoản phí nào khi rút tiền vào thẻ ngân hàng

* Một số ngân hàng tính phí 30-35 đô la để chuyển tiền tùy thuộc vào vị trí địa lý của mình.

Rất dễ dàng rút tiền từ tài khoản kinh doanh Go Capital FX. Tất cả những gì cần là hãy điền vào mẫu và gửi đến bộ phận hỗ trợ của chúng tôi vào e-mail [email protected]. Bạn cũng có thể gửi yêu cầu từ Văn phòng cá nhân.

Khách hàng phải cung cấp đầy đủ tất cả các tài liệu cần thiết để xem xét yêu cầu xử lý rút tiền. Go Capital FX có quyền yêu cầu các giấy tờ bổ sung từ khách hàng để chứng minh danh tính của khách hàng. Việc rút tiền phải được bộ phận kiểm soát của chúng tôi chấp thuận trước.

Tất cả các yêu cầu rút tiền được thực hiện từ 9:00 đến 18:00 hàng ngày, ngoại trừ các ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ của nhà nước. Tất cả các yêu cầu được gửi sau 18:00 giờ tối của ngày hôm nay sẽ được xử lý trong ngày làm việc tiếp theo. Bạn sẽ tìm thấy biểu mẫu yêu cầu trong văn phòng cá nhân của mình.

Rút tiền chỉ có thể cho chủ tài khoản, vào tài khoản/thẻ được mở bằng tên của họ. Nghiêm cấm việc chuyển và rút tiền vào tài khoản của bên thứ ba.

Chúng tôi yêu cầu Bạn đảm bảo rằng có một khoản ký quỹ và đã đóng các vị thế trên tài khoản của Bạn để rút tiền mà không có nguy cơ bị đóng các vị thế đang mở. Trong trường hợp rút tiền một phần, không nhất thiết phải đóng các vị thế đang mở, nhưng đồng thời, số tiền rút không được vượt quá số dư tự do quay vòng.

Go Capital FX sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào do thiếu tiền trong tài khoản của Bạn. Chúng tôi khuyên Bạn nên kiểm soát các yêu cầu ký quỹ đối với các giao dịch mở (các vị thế) để giảm thiểu mọi rủi ro.

Thời gian cần thiết để rút tiền ra khác nhau tùy thuộc vào phương pháp đã chọn. Trong trường hợp với chuyển khoản ngân hàng, thời gian chuyển khoản thường là tiêu chuẩn cho các thủ tục như vậy và phải mất tới 3 ngày làm việc. Ví dụ, một chuyển khoản xếp hàng vào thứ sáu có thể bắt đầu được xử lý chỉ vào thứ hai - do đó, một chuyển khoản có thể mất tới 5-6 ngày lịch (lên đến 10 ngày trong một số trường hợp, tùy thuộc vào ngân hàng). Khi chuyển tiền vào thẻ tín dụng, tổng thời gian thường là 5-8 ngày.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi  [email protected]